Discriminación positiva

1.220
Protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de ****, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social.